2012/06/08

Εκπτωτική Κάρτα "Πάμε Σκόπελο 2012"

Ο κατάλογος των συμβεβλημένων επιχειρήσεων με το εκπτωτικό πρόγραμμα "Πάμε Σκόπελο 2012" βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Δήμου Σκοπέλου, στη διεύθυνση: www.skopelos.gr/gr/pameskopelo/2012.htm