2012/03/18

Σχέδιο Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος και Καθαριότητας


Τέθηκε σε Δημόσια Διαβούλευση, μέχρι τη Δευτέρα 26 Μαρτίου 2012, το Σχέδιο Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του δήμου μας, προκειμένου στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή να εισηγηθεί σχέδιο κανονιστικής απόφασης στο δημοτικό συμβούλιο.

Ο δήμαρχος Σκοπέλου, Γιώργος Μιχελής, καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη διαβούλευση να αποστέλλουν τα σχόλιά τους στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: ds-mayor@otenet.gr ή εναλλακτικά μέσω ταχυδρομείου στη διεύθυνση: Δήμος Σκοπέλου, Γραφείο Δημάρχου, Ν. Σκόπελος, 37003.

Αποσκοπώντας στη μέγιστη συνεργασία μεταξύ δήμου, πολιτών, επιχειρήσεων και φορέων, για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς όλους, οι προτάσεις, απόψεις, ιδέες και παρατηρήσεις που θα υποβληθούν θα συνεκτιμηθούν στην τελική διαμόρφωση της πρότασης.

Κλικ → για να δείτε το ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ