2011/11/17

Ψήφισμα για το 'χαράτσι' στους λογαριασμούς της ΔΕΗ

Απόσπασμα από το πρακτικό της 21ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σκοπέλου και της απόφασης 261/2011 με θέμα: “Ψήφισμα του Δήμου Σκοπέλου για το 'χαράτσι' στους λογαριασμούς της ΔΕΗ”.

...το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, ανταλλαγή γνωμών, έκθεση απόψεων και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Δημάρχου Σκοπέλου, Γ. Μιχελή, αποφάσισε κατά πλειοψηφία τα εξής:

Αντιλαμβανόμενοι τη δύσκολη οικονομική κατάσταση, το αδιέξοδο και την οικονομική αδικία για πολλές οικογένειες, επιλέγουμε να σταθούμε αρωγοί σε όσους συμπολίτες μας αδυνατούν, για αποδεδειγμένα αντικειμενικούς λόγους να πληρώσουν το ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων χώρων μέσω λογαριασμών της Δ.Ε.Η.
Διευκρινίζεται ότι η μη πληρωμή του τέλους γίνεται με ευθύνη των πολιτών που επιλέγουν να μην το πληρώσουν. Ο Δήμος Σκοπέλου θα υποστηρίξει νομικά και με ομαδικό τρόπο τους ως άνω πολίτες, ενώ θα καταβάλει κάθε προσπάθεια στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του προκειμένου κανένα σπίτι να μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.
Τέλος, επειδή ο Δήμος δεν διαθέτει νομική υπηρεσία θα αναθέσει τις νομικές ενέργειες που τυχόν απαιτηθούν σε συνεργαζόμενο δικηγορικό γραφείο.