2012/01/03

Πρόσκληση - Διαγωνισμός

Η τουριστική επιτροπή του Δήμου Σκοπέλου καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στη δημιουργία του καινούριου λογότυπου και σλόγκαν, που θα προβάλει τη Σκόπελο ως επιθυμητό τουριστικό προορισμό.

1. Σκοπός
Ο σκοπός αυτού του διαγωνισμού είναι η δημιουργία του συμβόλου της Σκοπέλου για την προώθηση της, ως επιθυμητό τουριστικό προορισμό. Το λογότυπο και το σλόγκαν θα χρησιμοποιηθεί σε εκστρατείες προώθησης, για αυτό πρέπει να είναι ελκυστικό, έξυπνο και περιεκτικό. Το εκπεμπόμενο μήνυμα πρέπει να είναι θετικό τονίζοντας τα πλεονεκτήματα του νησιού, ως επιθυμητό προορισμό.

2. Συμμετέχοντες
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

3. Σχεδιασμός λογότυπου και σλόγκαν
Τα σχέδια θα πρέπει να είναι μοναδικά και πρωτότυπα. Θα πρέπει να είναι μια ολοκληρωμένη πρόταση που να περιλαμβάνει ένα λογότυπο και ένα σλόγκαν. Απαραιτήτως θα πρέπει να αναφέρεται η επωνυμία «Σκόπελος» στην ολοκληρωμένη πρόταση. Κάθε πρόταση θα πρέπει να κατατεθεί στα ελληνικά και στα αγγλικά. Κατά τον σχεδιασμό θα πρέπει να ληφθεί υπ΄ όψιν η καταλληλότητα και η προσαρμοστικότητα σε όλων των ειδών τα διαφημιστικά μέσα και διαστάσεις. Κάθε συμμετοχή μπορεί να περιλαμβάνει έως δύο προτάσεις.

3.1. Σχεδιασμός λογότυπου
• Θα πρέπει να είναι πρωτότυπο και μοναδικό
• Θα πρέπει να αντιλαμβάνεται κανείς κοιτάζοντας το, εύκολα, το νόημα της εικόνας, που θα αντιπροσωπεύει τα χαρακτηριστικά του προορισμού, κάνοντας τον επιθυμητό. Επίσης θα πρέπει να είναι εύκολα αναγνωρίσιμο.
3.2. Σχεδιασμός σλόγκαν
• Θα πρέπει να είναι πρωτότυπο και μοναδικό
• Η φράση θα πρέπει να περιλαμβάνει έως έξι λέξεις.

4. Παρουσίαση προτάσεων
• Το λογότυπο θα πρέπει να παραδοθεί ψηφιακά, σε διάσταση όχι μεγαλύτερη από Α4 και όχι μικρότερη από A5 σε 300dpi
• Η τελική πρόταση θα πρέπει να παραδοθεί σε εικόνα jpeg
• Κάθε πρόταση θα πρέπει να τη συνοδεύει επιστολή, στην οποία θα πρέπει να αναγράφονται αναλυτικά τα ονόματα, τηλέφωνα και email όλων των συμμετεχόντων.
Οι τελικές προτάσεις θα πρέπει να στέλνονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: info.skopelos@gmail.com μέχρι την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2012.

5. Επιλογή
Η τουριστική επιτροπή του Δήμου Σκοπέλου θα συνεδριάσει αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων και θα επιλέξει την πρόταση που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες της τουριστικής προβολής της Σκοπέλου.

6. Έπαθλο
Υπάρχει ένα μοναδικό έπαθλο για τον νικητή 1500€. Εάν σε κάθε πρόταση συμμετέχουν περισσότεροι του ενός δημιουργού, μοιράζονται μεταξύ τους το έπαθλο.

7. Πληροφορίες
• Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες και εικόνες από μηχανές αναζήτησης και ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιους ιστότοπους: www.skopelos.grwww.skopelos.net, www.skopelosweb.grwww.skopeloscom.gr, www.skopelos.com, www.skopelosinfo.gr
• Για κάθε επιπλέον διευκρίνιση ή πληροφορία παρακαλώ στείλτε email στη διεύθυνση info.skopelos@gmail.com ή στα τηλέφωνα: 2424350101, 2424350105.

8. Πνευματικά Δικαιώματα
Τα πνευματικά δικαιώματα της πρότασης που θα επιλεχθεί και θα βραβευθεί θα ανήκουν στο Δήμο Σκοπέλου σύμφωνα με το Ν.2239/1994 και ο δημιουργός του ουδεμία απαίτηση θα έχει από το Δήμο Σκοπέλου πέρα των συμφωνημένων που αναφέρονται σε αυτή την ανακοίνωση.

Ο Πρόεδρος της Τουριστικής Επιτροπής
Κωνσταντίνος Σκούρας